Заявка за членство

Опишете вашият Москвич, защо искате да станете член на клуба. Задължително оставете телефон за връзка и e-mail адрес, за да можем да се свържем с вас. Също така е желателно да направите регистрация и във форума.

Членството в клуб Москвич не Ви обвързва с членски внос или други финансови задължения, но е задължително да притежавате автомобил марка Москвич!